Navodila za delo so redno objavljena v spletni učilnici e-Asistenta

ter tudi na spletni strani: https://padlet.com/mojcaselinsek/TJA_OS_Dekani