Model A velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Odpravljene so vse omejitve, ki so bile izdane v času epidemije covid-19. Šole in zavodi izvajajo celotno vzgojno-izobraževalno dejavnost enako kot pred epidemijo. Posebno pozornost namenjajo pridobivanju in vzdrževanju higienskih navad in se izobražujejo o preprečevanju nalezljivih bolezni. Pouk bodo osnovne šole izvajale po modelu A, če s sklepom Vlade RS oziroma ministrice, pristojne za izobraževanje, ne bo drugače odločeno.

  1. Vse informacije bodo objavljene na spletni strani šole – pouk na daljavo (www.pouknadaljavo.os-dekani.si).
  2. Pouk na šoli poteka po obstoječem urniku.
  3. Učitelji uporabljajo spletne učilnice Moodle kot dodatni pripomoček za pouk.

Več o uporabnosti modela A in ostalih priporočilih si lahko preberete na https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/26/.

Celotno knjižico z modeli in priporočili lahko najdete na spletnem naslovu https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/