Model D velja za vse šole in vzgojno-izobraževalne zavode, ko je zaradi epidemiološkega stanja prepovedano izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v prostorih šole oziroma vzgojno-izobraževalnega zavoda.

  1. Vse informacije bodo objavljene na spletni strani šole – pouk na daljavo (www.pouknadaljavo.os-dekani.si).
  2. Pouk na daljavo poteka po prilagojenem urniku.
  3. Pouk na daljavo učitelji izvajajo preko videokonferenčnih sob (Moodle – Jitsi, GoogleMeet) in spletnih učilnic Moodle. Za učence od 1. do 3. razreda se poleg spletnih učilnic uporablja tudi komunikacija preko elektronske pošte.
  4. Učitelji izvajajo pouk na daljavo od doma. V času pouka na daljavo je na voljo tudi računalniška in tehnična podpora.
  5. Če se posamezni učenec ne bo vključeval v izvajanje pouka na daljavo, bo razrednik vzpostavil stik s starši ter poskušal ugotoviti in odpraviti razloge. Neodzivnemu učencu bomo po potrebi dodelili učitelja asistenta.

Več o uporabnosti modela D in ostalih priporočilih si lahko preberete na https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/38/.

Celotno knjižico z modeli in priporočili lahko najdete na spletnem naslovu https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/.