Podmodel BC2 velja, ko je zaradi epidemiološkega stanja v posamezni šoli potrebna karantena za učence te šole oziroma zaradi epidemiološkega stanja pouk v posamezni šoli ni dovoljen. Za učence te šole se organizira pouk na daljavo za določeno obdobje.

Ravnatelj šole vse informacije, ki so vezane na potrebne ukrepe v zvezi z zapiranjem šole, takoj ko zanje izve, posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010 ali na elektronski naslov, ki je objavljen na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/).

  1. Vse informacije bodo objavljene na spletni strani šole – pouk na daljavo (www.pouknadaljavo.os-dekani.si).
  2. Pouk na daljavo poteka po prilagojenem urniku.
  3. Pouk na daljavo učitelji izvajajo preko videokonferenčnih sob (Moodle – Jitsi, GoogleMeet) in spletnih učilnic Moodle. Za učence od 1. do 3. razreda se poleg spletnih učilnic uporablja tudi komunikacija preko elektronske pošte.
  4. Učitelji izvajajo pouk na daljavo od doma. V času pouka na daljavo je na voljo tudi računalniška in tehnična podpora.
  5. Če se posamezni učenec ne bo vključeval v izvajanje pouka na daljavo, bo razrednik vzpostavil stik s starši ter poskušal ugotoviti in odpraviti razloge. Neodzivnemu učencu bomo po potrebi dodelili učitelja asistenta.

Več o uporabnosti modela BC2 in ostalih priporočilih si lahko preberete na https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/44/.

Celotno knjižico z modeli in priporočili lahko najdete na spletnem naslovu https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/.