Model C velja, ko zaradi omejitev, ki izhajajo iz priporočil NIJZ, zaradi prostorskih oziroma kadrovskih pogojev ni več mogoče izvajati pouka za vse učence v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu. V okviru tega modela poteka pouk v šoli za učence od 1. do vključno 3. razreda. Pouk se organizira v skupinah, ki so določene s standardi in normativi. Izvajanje pouka poteka v homogenih skupinah, skupine učencev pa se v času pouka ne mešajo med seboj. Za učence od 4. do 9. razreda se izvaja pouk na daljavo.

V primeru razpoložljivih prostorskih in kadrovskih kapacitet posamezne šole, ob upoštevanju higienskih in splošnih priporočil, ravnatelj odloči, da šola izvaja pouk v šoli tudi za učence 4. in/ali 5. razreda. Ravnatelj odločitev o izvajanju pouka na šoli za učence 4. in/ali 5. razreda sporoči Sektorju za osnovno šolo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, takoj ko sprejme takšno odločitev. V takšnem primeru se izvaja pouk na daljavo za učence od 5. ali 6. do 9. razreda.

  1. Vse informacije bodo objavljene na spletni strani šole – pouk na daljavo (www.pouknadaljavo.os-dekani.si).
  2. Pouk na šoli in na daljavo poteka po prilagojenem urniku. Prilagojen urnik bo objavljen na spletni strani šole – pouk na daljavo.
  3. Pouk na daljavo učitelji izvajajo preko videokonferenčnih sob (Moodle – Jitsi, GoogleMeet) in spletnih učilnic Moodle.
  4. Učitelji izvajajo pouk na daljavo v prostorih šole oziroma vzgojno-izobraževalnega zavoda. V času pouka na daljavo je na voljo tudi računalniška in tehnična podpora.
  5. Če se posamezni učenec ne bo vključeval v izvajanje pouka na daljavo, bo razrednik vzpostavil stik s starši ter poskušal ugotoviti in odpraviti razloge. Neodzivnemu učencu bomo po potrebi dodelili učitelja asistenta.

Več o uporabnosti modela C in ostalih priporočilih si lahko preberete na https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/32/.

Celotno knjižico z modeli in priporočili lahko najdete na spletnem naslovu https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/.