Podmodel BC1 velja, ko je zaradi epidemiološkega stanja v posameznem oddelku potrebna karantena za učence posameznega oddelka. Za učence posameznega oddelka šola organizira pouk na daljavo za določeno obdobje. Za učence, ki imajo pouk v šoli ostaja v veljavi model B ali C, ki je določen s sklepom Vlade RS oz. ministrice.

  1. Vse informacije bodo objavljene na spletni strani šole – pouk na daljavo (www.pouknadaljavo.os-dekani.si).
  2. Pouk na šoli in na daljavo poteka po obstoječem urniku (za največ 2 oddelka v karanteni).
  3. Pouk na daljavo učitelji izvajajo preko videokonferenčnih sob (Moodle – Jitsi, GoogleMeet) in spletnih učilnic Moodle. Za učence od 1. do 3. razreda se poleg spletnih učilnic uporablja tudi komunikacija preko elektronske pošte.
  4. Učitelj izvaja pouk na daljavo v učilnicah Učna pomoč 1 in Učna pomoč 2. V obeh učilnicah bo na voljo tudi računalniška in tehnična podpora (ves čas v času trajanja pouka na daljavo).
  5. Če bo v karanteni več oddelkov hkrati, bomo pouk na šoli in na daljavo izvajali po prilagojenem urniku. Prilagojen urnik bo objavljen na spletni strani šole – pouk na daljavo.
  6. Če se posamezni učenec ne bo vključeval v izvajanje pouka na daljavo, bo razrednik vzpostavil stik s starši ter poskušal ugotoviti in odpraviti razloge. Neodzivnemu učencu bomo po potrebi dodelili učitelja asistenta.

Več o uporabnosti modela BC1 in ostalih priporočilih si lahko preberete na https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/42/.

Celotno knjižico z modeli in priporočili lahko najdete na spletnem naslovu https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/.