NAVODILA ZA OCENJEVANJE PRI  PREDMETU GUM

Navodila za ocenjevanje

 

Sreda, 22. 4.: Ponovi, utrdi, prepevaj pesem Izidor ovčice pasel (pesem najdeš v gradivih za teden 6. 4. – 10. 4. 2020)

Teden: 14. 4. – 17. 4 2020

Navodila za GUM_4 (sreda, 15. 4.)

Teden: 6. 4. – 10. 4. 2020

Priprava GUM 4