Vsa navodila za matematično pismenost bodo objavljena na oglasni deski eAsistentovega modula “Komunikacija”. Naloge boste oddajali v eAsistentovi spletni učilnici.

Borislav Đukić