Celotno knjižico z modeli in priporočili lahko najdete na spletnem naslovu https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/.